Body conditie score kan geen gewichtsverlies aantonen

Onderzoeksdoel

Het evalueren van een geproduceerd dieet voor pony’s met overgewicht en het effect ervan op de gezondheid en het gedrag.

Onderzoeksresultaat

Uit een recent onderzoek, afkomstig van de afdeling klinische diergeneeskundige wetenschappen aan de Liverpool Vet School, komt naar voren dat de bestaande body conditie score-systemen niet nauwkeurig genoeg zijn om toezicht te houden op gewichtsverlies bij pony’s op dieet.

Aan het begin en het einde van het onderzoek werden het lichaamsvet van de pony’s geschat. Alle pony’s bleven gezond tijdens het onderzoek, tevens werd er een passende en veilige snelheid van gewichtsverlies behaald. Hart en buik gordel slonken naar verloop van tijd, net als de diepte van het onderhuidse vetweefsel. Echter de body conditie scores bleven constant.

Dus lijkt het erop dat het body conditie score-systeem niet de meest effectieve manier is om vroeg gewichtsverlies bij pony’s te controleren.

Onderzoeksopzet en uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd bij vijf pony’s met overgewicht of obesitas. Bij het dieet werd de voederopname beperkt (op basis van het droge stof gehalte) tot 1% van hun lichaamsgewicht voor twaalf weken.

Gedurende deze tijd werd de verandering in gewicht, gedrag en gezondheidsparameters gemonitord. De pony’s werden individueel gehuisvest en mochten 30 minuten per dag eruit om getraind te worden. Het dieet bestaat uit 8,5 MJ / kg verteerbare energie, 25% vezels, 8% eiwitten, 9,5% as, en 4% olie.

De pony’s werden wekelijks gewogen, de hoeveelheid van het voer werd berekend op 1% van het lichaamsgewicht. Dit toegewezen rantsoen werd in twee maaltijden gevoerd. De onderzoekers inventariseerden de body condition score, zowel de omtrek werd gemeten als ook de diepte van het vet op de romp en ribben werden bekeken door middel van echografie.

Het dieet had een uitgesproken effect op het eetgedrag van de pony’s. Tijdens het onderzoek daalde voedertijd met 74% in vergelijking tot wanneer de pony’s onbeperkt voedsel ontvangen.

De onderzoekers wijzen op de noodzaak van een praktisch voersysteem dat zowel effectief is bij het beheer van gewichtsverlies, maar ook gevoelig is voor gedragsbehoeften. Als reactie op dit onderzoek is men bezig een nieuw scoring systeem te ontwerpen, speciaal voor pony’s. Dit omvat het toetsen van de relatie tussen de feitelijke metingen van het lichaamsgewicht en het uiterlijk van de pony.

Extra info

Het onderzoek werd gepresenteerd op  het congres van de Britse vereniging voor paardenveterinairen in Birmingham.

Bron

A Dugdale, G Curtis, PA Harris, C McG Argo, Body condition scores fail to detect weight loss

Comments are closed.