De controle van spierbevangenheid door middel van medicijnen

Onderzoeksdoel

Kan dantrium een rol spelen bij het voorkomen van spierbevangenheid?

Onderzoeksresultaat

Er was in de placebo groep na het sporten een gemiddelde toename van creatine kinase van 104,8 IE. De paarden die met dantrium behandeld waren hadden een gemiddelde stijging van 15,2 IE. Deze bevinding ondersteunt de conclusie dat met het gebruik van dantrium de CK spiegels verlaagd kunnen worden. Dit is vooral belangrijk bij paarden die gevoelig zijn voor spierbevangenheid. Bovendien ontwikkelde geen enkele paard dat behandeld werd met dantrium tying-up terwijl in de placebo groep 3 paarden (4%) na de training een lichte ontwikkeling hadden van tying-up.

Onderzoeksopzet

Een groep van 77 renpaarden deden mee aan het onderzoek. De paarden kregen of een orale dosis van 800mg dantrium of een placebo met een gelijkwaardig volume. Voor de behandeling kregen de paarden 2 dagen absolute stalrust. Elk paard kreeg of een placebo of dantrium een uur voor de training. Er werden bloedmonsters verzameld op het moment dat de paarden of dantrium of placebo kregen en er werden bloedmonsters afgetapt 6 uur na de training. De training bestond uit ten minste een uur drafsport. Na een week werd de behandeling omgewisseld en kregen de paarden die dantrium hadden gehad nu een placebo en vice versa. Zo dient ieder paard voor zijn eigen controle.

Extra info

Dantroleen (dantrium) wordt gebruikt om het niveau van rhabdomyolyse te controleren oftewel om tying-up/spierbevangenheid te constateren bij paarden. Tying-up wordt vastgesteld wanneer er een verhoogde waarde is van creatine kinase (CK). Vaak is deze waarde bij tying-up groter dan 1.000 IE terwijl normale CK niveau’s ongeveer op 200 IE liggen. Dantrium wordt al bijna 20 jaar gebruikt maar er zijn nog maar weinig gepubliceerde gegevens over de werkzaamheid bij paarden.

Bron

John Edwards, BVSc, BSc, MSc, PhD, CertSHP, MRCVS, van het Fenton Veterinary Practice in Pembrokeshire, Richard Newton, BVSc, MSc, PhD, FRCVS, van het Animal Health Trust, en Robert Pilsworth, MA,VetMB, BSc, CertVR, MRCVS, van het Rossdale and Partners in Newmarket, United Kingdom.

Comments are closed.