De leeftijd van dierenartsen speelt een rol in de opvattingen over pijnbestrijding

Onderzoeksdoel

Onderzoeken of de leeftijd van de veearts in verband staat met  hun houding tegenover pijnbestrijding. Onderzoeksresultaat

Uit een overzicht van veeartsen in Europa wijst dat jongere veeartsen eerder iets tegen pijn voorschrijven dan hun oudere collega’s. Jongere veeartsen willen sneller de pijn bestrijden, terwijl de oudere veeartsen de genezing vaak liever aan de natuur overlaten.  Uit de resultaten bleek dat de meer ervaren veeartsen aangaven dat het verlichten van de pijn de progressie van de ziekte zou maskeren. Ook waren zij van mening dat (een lichte vorm van) pijn gunstig is voor het dier, zodat het dier overmatig bewegen uit de weg ging.  Een ander punt waar oudere veeartsen zich mee bezighielden waren de bijwerkingen die zich kunnen voor doen. De jongere veeartsen hadden significant meer kans om pijnbestrijding voor te schrijven dan de oudere veeartsen. Ook geloofden veel van de jongere veeartsen dat het gebruik van pijnstillers in combinatie met andere behandelingen een positief effect kan hebben op de genezing. Ook benadrukten de onderzoekers dat de houding tegenover pijnbestrijding een grote rol speelt. Onder de jonge generatie veeartsen zijn veel meer vrouwen. Er kan dus niet worden uitgesloten of geslacht meespeelt.

De onderzoeker voegde toe dat er in de laatste 10-15 jaar meer geleerd is over pijn en pijnbestrijding. Met name in verband met de routineprocedures, zoals castraties en onthoornen.  Nu weten zij dat boerderijdieren ook pijn voelen en hierdoor nadelig worden beïnvloed. Deze nieuwe kennis heeft geleid tot een nieuwe wetgeving inzake het gebruik van verdovingsmiddelen in verband met castratie en onthoornen. Ook zijn de veeartsen zich nu meer bewust van pijn, wat de jongere veeartsen ook hebben meegekregen tijdens hun studie.

Onderzoeksopzet / uitvoering

Er is een enquête gehouden onder 352 veeartsen uit Denemarken, Noorwegen en Zweden, waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen de leeftijd van de veearts en hun houding ten opzichte van pijnbestrijding. Er werd gevraagd door welke factoren zij onder andere werden beïnvloed als zij ervoor kozen om de pijn te bestrijden en wat hun algemene houding was tegenover pijn en pijnbestrijding bij koeien en kalveren.

Extra informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers aan de universiteit van Aarhus in Denemarken, met collega’s van universiteiten in Engeland, Zweden en Noorwegen.  Het onderzoek werd gefinancierd door het farmaceutische bedrijf Boehringer-Ingelheim.

Bron

Janne Hansen, Age a factor in vets’ views on pain relief – study

Comments are closed.