De occlusielijn in het gebit van oude paarden nader bekeken

Onderzoeksdoel

Veranderingen in de occlusielijn (curve van Spee) bij oudere paarden nader onderzoeken.

Onderzoeksresultaat

Geometrische waarden geven een duidelijk bewijs dat bij oudere paarden de hoogte van de occlusielijn (curve van Spee) smaller is in vergelijking tot jongere paarden. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de biomechanische studies die melden dat de kauwkrachten bij oudere paarden afnemen.

Onderzoeksopzet / uitvoering

24 hoofden en 6 schedels werden radiografisch onderzocht, omdat kwantitatieve data over de occlusielijn niet direct verkregen konden worden door het doen van meting. Deze metingen zijn onmogelijk in verband met de lange en smalle mondholte. De 14 hoofden en 6 schedels waren afkomstig van paarden van diverse leeftijden en werden gebruikt om een geometrische procedure te ontwikkelen die een kwantitatieve analyse van de hoogte van de occlusielijn kan faciliteren.

Extra informatie

Aanleiding van het onderzoek is dat uit routinematig klinisch onderzoek duidelijk naar voren komt dat er drastische veranderingen zichtbaar zijn in de occlusielijn bij oudere paarden.

De curve van Spee / occlusielijn is de flauw gebogen lijn, welke bij gesloten gebit de scheiding tussen boven en onder aangeeft. De occlusielijn is biomechanisch verbonden aan de kauwkracht bij mensen en er wordt aangenomen dat hetzelfde geldt voor paarden.

Bron

Abstract te lezen op PubMed

Comments are closed.