De rol van volwassen paarden in een kudde

Onderzoeksdoel

Wat voor invloed heeft de variatie in leeftijd in een kudde op jonge paarden?

Onderzoeksresultaat

Jaarlingen en tweejarigen zijn minder agressief en socialer wanneer de kudde uit meer volwassen dan jonge paarden bestaat.

Onderzoeksopzet

Tijdens het onderzoek werden twaalf één- en tweejarigen uit vijf kuddes gevolgd. De kuddes waren wisselend van samenstelling. Sommige kuddes bestonden voornamelijk uit volwassen dieren, andere kuddes juist uit meer jonge dieren.

De onderzoekers noteerden elke vorm van agressief gedrag door de jonge paarden. Anti-sociaal gedrag kwam vier keer zo vaak voor bij kuddes met meer jonge dan volwassen paarden. In deze kuddes hielden de jonge paarden zich ook vaker afzijdig van de volwassen paarden. Hoe minder volwassenen in de groep, hoe minder de jonge paarden contact zochten met de oudere dieren.

Bron

Martin Giurfa, Centre de Recherches su la Cognition Animale – Centre National de la Recherche Scientifique en Université Paul Sabatier, Frankrijk

Comments are closed.