De werking van het immuunsysteem bij oudere paarden

Onderzoeksdoel

Het doel van deze studie was om te bepalen of oude paarden een beschermende immuunrespons na vaccinatie hebben.
Onderzoeksresultaat

Gezonde oude paarden lieten een primaire immuunrespons op het vaccin tegen hondsdolheid zien die gelijk was aan die van de jongvolwassen paarden. Echter, oude paarden hadden een significant verminderde anamnestische respons op  de influenzavaccinatie in vergelijking met de jongvolwassen paarden, ook al was het gehalte aan antilichamen voor de vaccinatie bij oude paarden hoger. Het gehalte aan hondsdolheidantilichamen daalde in beide groepen significant binnen 6 maanden na de vaccinatie.

Onderzoeksopzet / uitvoering

Vierendertig gezonde paarden (ouder dan 20 jaar) en 29 jongvolwassen paarden (4-12 jaar) van verschillende rassen werden gevaccineerd met commercieel geproduceerd gedood hondsdolheid- en griepvaccin. Vooraf werden de gehalten aan hondsdolheidantilichamen en paarden influenzavirus specifieke antilichaam (immunoglobuline IgGa en IgGb) middels SRH (Single Radial Haemolysis) bepaald.

Serum concentraties van selenium (Se) en vitamine E werden gemeten om te testen op mogelijke verstorende effecten. Grote aantallen paarden hadden suboptimale serum Se concentraties, maar Se-status had geen significante invloed op de productie van antilichamen na de vaccinatie.

Extra informatie

Er is in het verleden weinig onderzoek gedaan naar immuunveroudering bij het paard, maar het is algemeen aanvaard dat de primaire en secundaire (anamnestische) immuunresponsen tussen oudere en jongere paarden kan verschillen. Hierdoor was studie noodzakelijk.

Bron

Abstract beschikbaar op Pubmed

Comments are closed.