Maagzweren en stress

Onderzoeksdoel

Het mogelijke verband tussen maagzweren en stress bij paarden. Bij het laatste onderzoek zijn 3 aspecten ervan onderzocht:

  • Hebben paarden met maagzweren meer stress?
  • Zijn paarden met maagzweren gevoeliger voor stress?
  • Hebben paarden met maagzweren sneller de neiging om stereotype gedrag te vertonen?

Onderzoeksresultaat

Er is geen duidelijk onderzoeksresultaat. Het is mogelijk dat het onderzoek nog steeds gaande is.

Onderzoeksopzet

Ongeveer 100 paarden zullen worden onderzocht om te zien of zij maagzweren hebben en zo ja, hoe ernstig deze zweren zijn. Deze groep paarden wordt door de onderzoekers opgesplitst in twee kleinere groepen. De controlegroep zal bestaan uit 30 paarden met weinig of geen schade aan het maagslijmvlies. De andere groep bestaat ook uit 30 paarden en heeft ernstige schade aan de maagwand.

Het gedrag en de stress van de paarden wordt onder verschillende situaties gemeten zoals rond voertijd, tijdens het dagelijkse stalgedrag en in angstsituaties .  De reacties en het gedrag van de paarden wordt systematisch geregistreerd door de onderzoekers.
Extra informatie

Uit recente cijfers blijkt dat in Denemarken meer dan de helft van de paarden in meer of mindere mate maagzweren hebben.

Bron

De ‘Faculty of Agricultural Sciences at Aarhus University’ in Denemarken

Comments are closed.