Effect van arbeid op dragende merries

Onderzoeksdoel

Heeft matige arbeid een negatief effect op merries en hun veulen in het laatste trimester van de dracht?Onderzoeksresultaat

De resultaten van het onderzoek lieten interessante verschillen zien tussen de resultaten tijdens de dracht en erna. Bij iedere fase van de bewegingstest hadden de dragende merries een lagere hartslag dan na de geboorte van het veulen. De melkzuurconcentratie in het bloedplasma nam minder toe tijdens de test toen de merries drachtig waren dan na de dracht. Dit zou volgens de onderzoekers kunnen komen door een vergrote efficiëntie van het cardiovasculaire systeem tijdens de dracht. De contisolniveaus in het bloedplasma in rust waren tijdens de dracht eveneens lager dan erna. Het cortisolniveau nam bij de dragende merries niet toe tijdens de arbeid. Dit in tegenstelling met de cortisolniveau’s toen de merries niet-dragend waren. Bij de foetus werd geen verhoogde hartslag gemeten na de arbeid, dit duidt erop dat het veulen geen stress ondervind door het werk. Alle merries kregen zonder problemen gezonde veulens met een normaal gewicht.

Onderzoeksopzet/uitvoering

Een onderzoek team van de Universiteit van Main

Bron

Maternal and foetal heart rates during exercise in horses.

R.A. Lehnhard, H.C. Manso Filho, R.C. Causey, M. Watford, K.H. McKeever. Comparative Exercise Physiology (2009) 6, blz. 43-48.

Comments are closed.