Relatie tusssen blessures en instructeurs

Onderzoeksdoel

Is het mogelijk dat ervaren  medewerkers op een manege  het aantal blessures bij paarden kunnen verminderen?

Onderzoeksresultaat

Van de 99 paarden die onderzocht werden waren 36 paarden van 4 maneges die binnen een periode van 6 jaar blessures hadden opgelopen. De 63 andere paarden waren van 4 maneges die minder of geen blessures hadden opgelopen binnen dezelfde periode. Het grootste gedeelte van de blessures, 70%, waren blessures aan het bewegingsapparaat.

Zoals verwacht speelde de leeftijd van het paard ook mee. De meeste blessures kwamen voor bij paarden van 12 jaar en ouders. Maar de medewerkers speelden een rol; maneges met minder blessures hadden meer ervaren en beter opgeleid personeel in dienst.

Onderzoeksopzet

Er werden 99 goed verzorgde paarden op 8 verschillende maneges onderzocht. De paarden die onderzocht werden hadden altijd toegang tot veterinaire zorg wanneer dat nodig was.

Extra informatie

Wanneer men blessures wil voorkomen moet men volgens de onderzoekers gezond verstand gebruiken. Vermijd plotselinge veranderingen in de dagelijkse routine, train het paard op verschillende oppervlakken en stop met werken wanneer het dier ook maar de kleinste tekenen van kreupelheid vertoont.
Bron

Agneta Egenvall, PhD, Dipl. ECVPH, universitair hoofddocent aan de Zweedse Universiteit van Landbouwwetenschappen.

Comments are closed.