Factoren die van invloed zijn op de sterfte bij oudere paarden

 Onderzoeksdoel

Een overzicht geven van factoren die invloed hebben op de sterfte van geriatrische paarden in Groot-Brittannië.

Onderzoeksresultaat

94% van de paarden werd geëuthanaseert, in de meeste gevallen in verband met kreupelheid (24%) en koliek (21%). Advies van de dierenarts speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming door de eigenaar met betrekking tot de euthanasie met name bij paarden die last van koliek hadden of een andere acute aandoening. Bij chronische aandoeningen en kreupelheid speelde de slechte kwaliteit van leven een belangrijke rol bij de besluitvorming omtrent euthanasie.

Het sterftecijfer van paarden ouder dan 30 jaar is vijf maal zo hoog als dat van paarden tussen de 15 en 19 jaar. Een verhoogd risico op sterfte komt niet enkel met de jaren, maar ook Cob/Cob kruisingen en Volbloed/Volbloed kruisingen lopen een verhoogd risico. Ditzelfde geldt voor paarden met een ondergewicht ten opzichte van paarden in een goede conditie. Een toename van meldingen van klinische symptomen door de eigenaar en de mate waarin pijn, die een beperking oplevert voor normale dagelijkse activiteiten, werd gemeld, verhogen het risico op sterfte.

Onderzoeksopzet / uitvoering

Het doel van deze cohort studie was de sterftecijfers, doodsoorzaken of euthanasie en factoren die invloed hebben op de sterfte van geriatrische paarden in kaart brengen. Aan de studie deden 908 paarden mee die willekeurig werden geselecteerd uit een bestand van door veterinaire geregistreerde paarden. De eigenaren ontvingen een vragenlijst en in een periode van 18 maanden werd extra informatie verzameld middels telefonische vragenlijsten en vragenlijsten over de sterftegevallen. Hiermee werden gegevens verzameld over de reden van sterfte of euthanasie. In totaal werden 118 gevallen volledig voltooid. De sterftecijfers werden berekenend en het Cox regressiemodel werd gebruikt om risicofactoren gepaard met sterftecijfers te onderzoeken.

Extra informatie

Bron

Abstract te lezen op PubMed

Comments are closed.