Gedrag van paarden, muilezels en ezels in een gemengde kudde

Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek is het vergelijken van sociale organisatie tussen ezels, muilezels en paarden wanneer deze in een gemengde kudde leven.

Onderzoeksresultaat

De verschillende paardachtigen laten variatie zien in hun sociale gedrag. Waarschijnlijk hebben deze verschillen een genetische basis. De verschillende paardachtigen vormden aparte groepjes met hun eigen ondersoort. De verschillende groepen vormden een hiërarchie waarbij paarden bovenaan stonden, gevolgd door de muilezels en de ezels als laatste.

Onderzoeksmethode

Een groep van 16 muilezels, ezels en paarden werden gedurende 70 uur geobserveerd. Er werd gekeken naar voorkeur voor maatjes, dominantie en hiërarchie.

Bron

Behavioural Processes. 2012 Jul;90(3):337-42. Samenvatting te lezen op PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22709577

Comments are closed.