Het effect van beweging op het gedrag

Onderzoeksdoel

Kijken of er bepaalde soorten van beweging  beter werken dan andere bij paarden met ongewenst gedrag (rebound-effect).Onderzoeksresultaat

Het geven van één uur beweging aan stalpaarden heeft een positief effect op het paard. Alle soorten van lichaamsbeweging die getest zijn waren effectief in het verminderen van het rebound-effect. Het  aantal passen galop, aantal bokken en het rollen verminderde wanneer de paarden vrije beweging werd aangeboden na een bewegingsactiviteit. Ook werden de problemen die zich voordeden bij de routinematige taken verminderd.

Gedrag werd in twee groepen ingedeeld, namelijk “gevaarlijk” (er vandoor gaan, te gehaast lopen bij bijvoorbeeld trailerladen of in de weide zetten) en “ongewenst” (ongewenst of gefrustreerd gedrag, zonder dat het gevaarlijk is). Er waren drie gevallen van “gevaarlijk” gedrag. Hieruit blijkt dat het voorkomt, maar dit was niet genoeg om een statistische analyse te maken. Eén uur beweging per dag was voldoende om het rebound-effect te verminderen in vergelijking met paarden die geen beweging hadden gekregen.

Onderzoeksopzet / uitvoering

Paarden die lang op stal staan krijgen per dag veel minder kans om te bewegen dan paarden die de hele dag vrij kunnen lopen. Deze “stalpaarden” worden vaak lastig en barsten van de energie. Hierdoor kan ongewenst gedrag ontstaan, zoals niet controleerbaar te geleiden. Deze paarden gaan vaak ontzettend tekeer (“rebound-effect”) als zij eens los in de bak of weide mogen.  In dit onderzoek werd gekeken hoe stalpaarden zich gedroegen als zij één uur lichaamsbeweging per dag kregen vergeleken met geen beweging. Er werden vier verschillende soorten van beweging getest, namelijk: rijden, stapmolen, lopen aan de hand en weidegang. Aan dit onderzoek deden 24 paarden mee. Een belangrijk aspect was dat elk paard fungeerde als zijn eigen controlepaard. Hierdoor konden de onderzoekers het effect van beweging goed vergelijken met het gedrag zonder beweging. Op de dagen dat de paarden geen beweging kregen, mochten de paarden één uur in een bepaalde omgeving staan, zonder daarin te mogen bewegen. Na vier dagen is elk paard op zijn gedrag beoordeeld. Controleren of het paard braaf en handelbaar was, werd gedaan door het wegen op een weegschaal en het laden in de trailer. Rebound-activiteiten werd getest door het paard in een grote bak te zetten. Het aantal stappen in stap, draf en galop werden bepaald door middel van een stappenteller, ook het aantal keer hinniken, bokken en rollen werd bepaald.

Extra informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de Equine Centrum Charles Sturt University, Wagga Wagga, New South Wales, Australië door Dr. Raf Freire en zijn co-werkers.

Bron

Effects of different forms of exercise on post inhibitory rebound
and unwanted behaviour in stabled horses.
R Freire, P Buckley, JJ Cooper
Equine Vet J (2009) 41, 487 – 492

Comments are closed.