Cortisol en de kans op overleving van koliek

Onderzoeksdoel

Het verband tussen de hoogte van het stresshormoon Cortisol en de kans op herstel bij een koliekaanval

Onderzoeksresultaat

22 Paarden hebben de koliekaanval overleefd. Bij deze paarden was de concentratie Cortisol bij opname in de kliniek aanzienlijk lager dan bij de paarden die het niet hebben overleefd (410 nmol/l vs. 764 nmol/l). De onderzoekers merkten ook op dat de concentratie Cortisol geleidelijk daalde bij de paarden die het overleefd hadden terwijl de andere paarden een verhoogde concentratie bleven houden totdat ze overleden of geëuthaniseert werden.

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek werd bij 29 paarden die een acute koliek aanval hadden het Cortisol niveau gemeten voordat de koliek behandeld werd. Van de 29 paarden was de helft ervan een volbloed of een kruising daarvan, de ander helft bestond uit warmbloeden, pony’s, Arabieren en Shires.

Extra info

Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Dit hormoon stijgt namelijk naar hogere waardes wanneer paarden maar ook andere dieren in stressvolle situaties terechtkomen. Bij alle zoogdieren is er een grote variatie in de Cortisol concentratie bij stress. Dit kan de interpretatie erg verwarrend maken. Door echter herhaaldelijk de concentraties te meten kan er meer inzicht worden verkregen in dit stresshormoon

Bron

Tim Mair, BVSc, PhD, DEIM, DESTS, Dipl. ECEIM, MRCVS, van het Bell Equine Veterinary Clinic, Verenigd Koninkrijk

Comments are closed.