Pijn bij hoefbevangenheid kan zenuwpijn zijn

Onderzoeksdoel

Onderzoek naar andere oorzaken voor de pijn die paarden met hoefbevangenheid ondervinden.

Onderzoeksopzet

De betreffende studie behelsde het gedurende 72 uur observeren van het gedrag van zeven paarden met hoefbevangenheid via videobewaking en het analyseren van de microscopische structuur van de zenuwen binnenin de hoef bij vijf paarden met hoefbevangenheid en vier gezonde paarden.

Onderzoeksresultaat

Zowel het gedrag als de geanalyseerde zenuwen van de paarden met hoefbevangenheid waren abnormaal. Schotse onderzoekers hebben ontdekt dat neuropathische pijn – schade aan de sensorische neuronen die in de voet lopen – een belangrijke rol kan spelen bij de chronische pijn die paarden met hoefbevangenheid ondervinden. Deze bevinding zou kunnen verklaren waarom paarden met hoefbevangenheid vaak niet reageren op conventionele pijnstillers, inclusief niet-stero├»dale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals fenylbutazon.

Deze resultaten suggereren dat neuropathische pijn een belangrijke rol kan spelen bij paarden met hoefbevangenheid, naast de ‘traditionele’ pijn veroorzaakt door ontsteking of Nociceptie. Als zodanig kunnen geneesmiddelen die aanzienlijke neveneffecten hebben zoals anti-neuropathische analgetica (bv. tricyclische antidepressiva of anti-epileptische geneesmiddelen) een rol spelen bij het succesvol behandelen van hoefbevangenheid in aanvulling op de huidige meest toegepaste methodes

Extra informatie

Hoefbevangenheid is een slopende ziekte veroorzaakt door een verstoring tussen de dermale en epidermale lederhuidplaatjes in de voet. Paarden bij wie deze ziekte is vastgesteld laat men vaak inslapen vanwege deze oncontroleerbare pijn. Er werd verondersteld dat de pijn die met hoefbevangenheid samengaat ten minste gedeeltelijk te wijten is aan schade aan de sensorische neuronen in de voet (dat wil zeggen, neuropathische pijn).

Symptomen van neuropathische pijn zou kunnen ziin:

  • Pijnloze prikkels worden als pijnlijk ervaren
  • Een verhoogde reactie op pijnprikkels
  • Een beleving van spontane pijn en
  • Het ontbreken van een adequate reactie op ontstekingsremmers.

Bron:

De multidisciplinaire studie “Neuropathische veranderingen bij paarden met hoefbevangenheidspijn” werd gepubliceerd in Volume 132 (2007) van de Pain door Fleetwood-Walker en collega’s.

Comments are closed.