Nachtvisie bij paarden

Doel

Kunnen paarden bij gering licht nog verschillende objecten van elkaar onderscheiden?Onderzoeksresultaat

Uit het onderzoek is gebleken dat paarden tot in zeer donkere situaties in staat zijn om verschillende voorwerpen van elkaar te onderscheiden. Slechts bij een lichthoeveelheid gelijk aan die in een dicht bos in een nacht zonder maan waren ze niet meer in staat om de voorwerpen te onderscheiden. Wel waren de paarden nog in staat om hun route te bepalen bij deze en zelfs bij nog donkerdere situaties, buiten het meetbereik van de lichtmeter.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd door Dr E. Hanggi en Dr J. Ingersoll van het Equine Research Foundation in Californie. Voor het onderzoek zijn vier paarden gebruikt. De paarden moesten met hun neus het juiste symbool van twee aangeboden symbolen aanraken. Twee van de paarden leerden dat het driehoek leidde tot een beloning, de andere twee leerden dit met de cirkel.

Om toevalstreffers ui te sluiten werd een minimale score van 80% correcte antwoorden in een reeks van 20 aangehouden. Zodra de paarden hun symbool bij normaal licht konden herkennen werd het licht gedimd. Nadat het gewenste lichtniveau was ingesteld kregen de paarden 15 minuten om te wennen aan het licht om vervolgens de test ui te voeren. De lichtsterkten varieerden van overeenkomend met de schemering tot een maanloze nacht in een dicht bos.

Extra informatie

De uitslag van het onderzoek is niet verrassend gezien de bouw van het oog van een paard. Zo zijn er 9x zoveel cellen in het oog die reageren op licht dan dat er cellen zijn die voor de kleurherkenning zorgen. Daarnaast bevind zich in het oog een reflecterende laag die ervoor zorgt dat het licht dat in het oog valt optimaal wordt benut.

Bron

Stimulus discrimination by horses under scotopic conditions.

E.B. Hanggi, J.F. Ingersoll. Behavioural Processes. (2009) 82, blz. 45-50.

Comments are closed.