Neurologische aandoening door mycotoxinen

Onderzoeksdoel

Kijken of toxische voedselbronnen een verklaring zijn voor terugkerende gevallen van neurologische aandoeningen bij paarden in heel Noorwegen.Onderzoeksresultaat

Onderzoekers hebben vastgesteld dat de gevallen van het Noorse syndroom gerelateerd zijn aan de inname van schimmels en mycotoxinen in balen kuilvoer of hooi. De meeste ziektegevallen kwamen voor in de late winter of het vroege voorjaar, wanneer de paarden geheel afhankelijk waren van het ruwvoer. Waarschijnlijk is dit ruwvoer voor een lange periode opgeslagen geweest, waardoor het ruwvoer vervuild is geraakt. De precieze relatie tussen het syndroom en het voer blijft onduidelijk.

Vaak worden voergerelateerde ziekten geassocieerd met de groei van verschillende schimmelsoorten op het voer. Dit kan al op het land gebeuren, tijdens de groei, of later in de opslag. De schimmel zelf is onschadelijk. Echter, de mycotoxine, geproduceerd door de schimmel, is zeer toxisch. Ziekteverschijnselen traden bij sommige paarden  al binnen een paar uur na inname op, terwijl andere paarden weken lang met tussenpozen last hadden. Ras, leeftijd en geslacht bleek geen rol te hebben bij het ontstaan of de ernst van de ziekte. 40 paardig zijn ingeslapen. De overlevende paarden zijn na een periode van vijf á zes maanden volledig hersteld, met een aangepast dieet.

Onderzoeksopzet / uitvoering

75 paarden zijn op 27 verschillende locaties in het hele land geëvalueerd tussen 1995 en 2004. Hierbij werd gekeken naar zwakte in de achterhand, overkoot staan / gaan en verlamming in verband met  polyneuropathie. Polyneuropathie is een aandoening aan de zenuwen. Het betreft meestal meerdere perifere zenuwen die ver verwijderd zijn van het ruggenmerg. Bij deze aandoening worden de beschadigingen aan deze zenuwen steeds erger.

De paarden werden beoordeeld op een schaal van I tot IV, variërend van overkoot met tussenpozen tijdens de oefeningen tot een totale verlamming in de achterhand. Alle paarden verschenen helder en alert en hadden een gezonde eetlust. Geen van hen had klinische verschijnselen in andere delen van het lichaam.

Extra informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Siv Hanche-Olsen en collega’s  en heeft plaatsgevonden op de  Norwegian School of Veterinary Science.

Bron

Polyneuropathy associated with forage sources in Norwegian horses.

Hanche-Olsen S, Teige J, Skaar I, Ihler CF.

Department of Companion Animal Clinical Sciences, Equine Section, Norwegian School of Veterinary Science, Oslo, Norway. siv.h.olsen@veths.no

Abstract op PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18289307

Comments are closed.