Nieuw dynamische voersysteem zorgt voor meer beweging bij paarden

Onderzoeksdoel
Het vaststellen of paarden leren hoe zee en dynamische voersysteem moeten gebruiken. Daarnaast het vaststellen of dit invloed heeft op de beweging en het gedrag.
Onderzoeksresultaat
De beweging van de paarden in een kleine paddock nam toe bij een dynamische voersysteem ten op zichtte van een stilstaand voersysteem. Alle paarden begrepen binnen een uur hoe ze het nieuwe voersysteem moesten gebruiken.
Onderzoeksmethode
Er werden vijf paar paarden onderzocht. Er was een controle paddock met een standard hooi voedersysteem en een experimentele paddock met een nieuwe voedersysteem. De paarden werden geobserveerd en de beweging werd gemeten met GPS. Het hooi werd ad libitum aangeboden.
Extra informatie
Door een dieet van niet-frequent en hoogenergetische hooi in combinatie met weinig beweging in kleine paddocks en/of stallen kunnen gezondheidsproblemen bij paarden ontstaan. Door nieuwe dynamische voedersystemen worden paarden aangemoedigd meer te bewegen en kan hooi ad libitum worden verstrekt. Dit kan de gezondheid en het welzijn van paarden verbeteren.
Bron
Equine Vet Journal. 2012 Oct 11. Samenvatting beschikbaar via PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23216599

Comments are closed.