Onderzoek naar het korte termijn geheugen bij paarden

Onderzoeksdoel

Kunnen paarden de locatie van voer herinneren?

Onderzoeksresultaat

De resultaten toonden aan dat paarden niet alleen bij onmiddellijke vrijlating, maar ook bij vertraagde loslating de juiste bak herinnerde. Observatiegegevens werden ook verzameld om vast te stellen of de paarden daadwerkelijk vertrouwden op hun geheugen om ook naar enige tijd het juiste bakje met voer te kunnen vinden of  dat ze gebruik maakten van oriënterende signalen om de focus op het juiste bakje te behouden. Uit de gegevens bleek dat de paarden geen visueel contact onderhielden tijdens veel van de testen. In plaats daarvan werden ze veelvuldig afgeleid door diverse oorzaken vanuit de omgeving.

Onderzoeksopzet

Tijdens het onderzoek stonden de paarden los in een box waar ze de levering van 30 gram graan in een van de twee bakken die buiten de box stonden waarnamen. Ze werden vervolgens losgelaten om naar de bakken voer te gaan onder de volgende omstandigheden: onmiddellijke vrijlating of een vertraagde loslating van 5, 10, 15, 20 of 30 seconden. Vervolgens werd gekeken of ze naar de juiste bak toe liepen.

Extra info

Uit een eerder rapport bleek dat paarden niet meer nauwkeurig konden reageren na 10 seconden in een vergelijkbare situatie. Dit onderzoek laat zien dat sommige paarden niet zo beperkt zijn in hun korte termijn geheugen en hebben ook een ruimtelijke adequate korte termijn geheugen. De proefopzet lijkt een belangrijke rol te spelen bij dit soort onderzoeken.

Bron

Evelyn B. Hanggi, MS, PhD, Equine Research Foundation

Abstract is te lezen in de Journal of Equine Veterinairy Science

Comments are closed.