Onderzoek naar verschillende speenmethoden

Onderzoeksdoel

De effecten van spenen zijn onderzocht aan de hand van gedrag en fysiologische stress parameters.

Onderzoeksresultaat

Gebaseerd op gedrag en op cortisol afgifte geeft spenen stress bij veulens. Van die drie onderzochte methode kwam het minste stressĀ  voor bij veulens die gespeend werden in de aanwezigheid van 2 bekende, maar niet-gerelateerde volwassen merries.

Onderzoeksmethode

Er warden drie groepen merries met veulens samengesteld. Bij de eerste groep van zes veulens werden alle merries in een keer bij de veulens weggehaald. Bij de tweede groep van vijf veulens werden de moeders weggehaald maar bleven twee volwassen, bekende maar niet-gerelateerde merries bij de veulens. Bij de laatste groep van zes veulens werden er iedere dag twee moeders weggehaald. De veulens werden geobserveerd aan de hand van verschillende factoren.

Bron

2012 Mar;15(2):184-94. Samenvatting is te lezen op PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21875302

Comments are closed.