Onderzoek toont link tussen rugproblemen bij paarden en de houding van de ruiter

Onderzoeksdoel

Het onderzoeken of de houding van beginnende ruiters in maneges invloed heeft op rugproblemen bij paarden. Ook wordt er gekeken of de instructeur hier invloed op kan uitoefenen.Onderzoeksresultaat

Hoe men rijdt geeft een groot verschil in het welzijn van paarden. Een verkeerde houding bij het rijden heeft een sterk effect op paarden. Dit kan leiden tot chronische rugproblemen. Uit het onderzoek bleek dat bij het rijden met een hoge handpositie en opgetrokken hielen het paard en neiging had, zijn hals in een hoge en holle positie te dragen. Deze paarden hadden waarschijnlijk het meeste pijn in de rug. Er was een groot verschil in pijn tussen de beide maneges die getest zijn. Bij de manege waar de instructeur goed op de houding lette van de ruiters, hadden de paarden aanzienlijk minder last van de rug. 74% van de paarden bleek zwaar getroffen door rug aandoeningen. Slechts één paard werd als pijnvrij beschouwd. Deze uitkomsten laten duidelijk zien wat voor impact de houding van de mens heeft op een paardenrug. Instructeurs moeten meer aandacht besteden aan een goede techniek bij ruiters.

Onderzoeksopzet / uitvoering

Een slechte houding kan zorgen voor pijn in de rug, bij zowel ruiter als paard. Er zijn verschillende houdingen van beginnende ruiters en de halsposities van het paard met elkaar vergeleken. Er zijn 19 paarden onderzocht in twee maneges tijdens ‘beginnerlessen’. De positie van handen en benen en die van de hals van het paard werden genoteerd. Ook de correcties van de instructeur werden opgenomen. De pijn in de rug bij de paarden werd door twee onafhankelijke chiropractors beoordeeld.

Extra informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Clemence Lesimple, promovendus, onderzoeker aan de Universiteit van Rennes in het noordwesten van Frankrijk, en eerste auteur van de studie.

Bron

Christa Lesté-Lasserre, Study Shows Link Between Posture of Rider, The Horse

Comments are closed.