Ontstaan van gedomesticeerde paarden

Onderzoeksdoel

Waren er al gedomesticeerde paarden tijdens de Botai Culture in Kazakhstan, 5500 jaar geleden?Onderzoeksresultaat

Het onderzoek is gebaseerd op drie verschillende kleinere onderzoeken naar restanten van de Botai Culture. Volgens hoofdschrijver Dr. Alan Outram van de Universiteit van Exeter kan er geconcludeerd worden dat er tijdens de Botai Culture 5500 jaar geleden al gedomesticeerde paarden waren. Dit is zo’n 1000 jaar eerder dan dat er tot nu toe gedacht werd. Deze wetenschap is zeer belangrijk omdat het een beter begrip geeft over het ontwikkelen van de vroegere culturen.

Onderzoeksopzet/uitvoering

Dit onderzoek is gedaan door een groep onderzoekers die geleid werden door een team van experts afkomstig van de Universiteit van Exeter en Bristol. De resultaten zijn gebaseerd op intensief archeologische veldwerk, gevolgd door analyses met zeer moderne technieken. Het totale onderzoek bestond uit drie pijlers.

Dr. Alan Outram vergeleek botten die gevonden zijn in de Botai nederzetting met botten die buiten die regio zijn gevonden. Het is bekend dat pijpbeenderen van gedomesticeerde paarden en van wilde paarden verschillen in vorm, hierop werden analyses gebaseerd. Uit de analyses bleek dat de botten die kwamen uit de Botai nederzetting meer overeen kwamen met de botten van moderne paarden en paarden uit die regio die 2500 jaar later leefden dan met de wilde paarden uit die tijd.

De tweede pijler bestond uit een onderzoek naar het gebit, dit werd geleid door Dr. Robin Bendrey van de Universiteit van Winchester. Door paarden een bit te laten dragen of te beteugelen ontstaat er schade aan de premolaren (P2’s). Deze schade is zichtbaar door het wegslijten van tandlagen in een veel extremere vorm dan door eten kan ontstaan. De onderzoekers hebben 15 premolaren van paarden van minstens vier jaar oud onderzocht. Bij vijf van deze premolaren werden bewijzen gevonden dat de dieren een bit gedragen hadden.

De derde en laatste pijler bestond uit een onderzoek van Professor Richard Evershed naar het verweken van melkbestanddelen van merries in de pottenbakkerij van de Botai cultuur. Er waren in eerder onderzoek al resten van dierlijk vet gevonden in de potten uit de Botai Cultuur. De onderzoekers hebben geprobeerd vast te stellen of deze resten van merries afkwam. Dit is uiteindelijk gelukt door het deuterium in het melkvet vast te stellen. Dit deuterium (zware waterstof) in het melkvet verschilt significant per jaargetijde. Op deze manier kon vastgesteld worden dat het dierlijk vet dat in de potten gevonden was van merries afkomstig was. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de melk een normaal onderdeel uitmaakte van de jachtbuit kan gesteld worden dat er gedomesticeerde paarden waren.

Extra informatie

De steppes in het oosten van de Oeral in Noord Kazakstan zijn al lang bekend als gebieden waar duizenden jaren geleden wilde paarden leefden. Op deze paarden werd veelal gejaagd. Dit kunnen omstandigheden geweest zijn waarin culturen ontstonden met grote kuddes wilde paarden en veel kennis over het paard en zijn gedrag.

Bron

Earliest horse harnessing and milking in the Eneolithic of Prehistoric Eurasia.

A.K. Outram, N. Stear, R. Bendrey, S. Olsen, A. Kasparov, D. Chivall, Z. Zaibert, N. Thorne, R. Evershed.

Science (2009) 323, 1332-1335

Comments are closed.