Politie paarden ondervinden weinig stress

Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de fysiologische en gedragsmatige reactie van paarden op politie training. Dit om te beoordelen of er stress is en of dit het welzijn beïnvloed.

Onderzoeksresultaat

Tijdens de onderzoeken werd weinig bewijs van stress aangetoond. Aangezien de onderzoeken overeen kwamen met het politie werk is te verwachten dat het werk geen negatieve invloed heeft op de paarden.

Onderzoeksmethode

Er zijn twaalf paarden onderzocht. Waarvan zes ervaren politiepaarden en zes onervaren. De paarden zijn onderzocht tijdens vier verschillende proeven. (Rookproef, stratentest en testen in een binnenbak en buitenbak). Tijdens deze proeven werd naar verschillende fysiologische kenmerken gekeken alsmede naar het gedrag van het paard.

Extra informatie

Er heeft tijdens de onderzoeken geen gewenning plaats gevonden. Uit het onderzoek is geen verschil gebleken tussen de paarden met en zonder ervaring.

Bron

Animal. 2012 Dec 17:1-6. Samenvatting beschikbaar via PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23244508

Comments are closed.