Spelen metalen in de grond een rol bij het ontstaan van Equine Grass Sickness?

Onderzoeksdoel

Kan Equine Grass Sickness (EGS) gelinkt worden aan zware metalen in de grond?

Onderzoeksresultaat

Bij de weilanden waar EGS gevallen zijn geweest is een hoger gehalte aan stikstof in de grond gemeten dan bij de weilanden waar geen EGS gevallen zijn geweest. Er zijn ook significant hogere waarden gemeten van ijzer, lood, arsenicum en chroom. Drie van de percelen waren naast een snelweg gelegen wat het hoge gehalte aan lood in de grond zou kunnen verklaren. In de weides waar EGS voorkwam werden ook grotere hoeveelheiden boterbloemen gevonden. Volgens de onderzoekers kan het preventief helpen om aan percelen met hoge gehaltes aan ijzer kalk toe te voegen. Tevens zou het helpen om de pH van de grond in balans te houden en grote vlaktes met boterbloemen te voorkomen.

Onderzoeksopzet/uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd door de School of Pharmacy van de Universiteit Londen en werd geleid door Dr. Sarah Edwards. Voor het onderzoek zijn 23 percelen waar gevallen geweest zijn van EGS vergeleken met 11 controle percelen. Er zijn diverse metingen, waaronder grondmetingen, uitgevoerd.

Extra informatie

De uitslag van dit onderzoek zou een doorbraak kunnen zijn bij het voorkomen en beter behandelen van EGS. Ondanks dit goede nieuws waarschuwt dierenarts Claire Wylie van Animal Health Trust dat er nog veel meer onderzoek naar dit onderwerp noodzakelijk is om aanbevelingen te kunnen doen en nieuwe behandelmethodes te onderzoeken.

 

Bron

E. Hughes. Horse & Hound, 12 november 2010.

Comments are closed.