Spelen van volwassen paarden staat in verband met chronisch stress niveau.

Onderzoeksdoel

Het onderzoeken of het spelen van volwassen paarden duidt op een verandert welzijnsniveau en chronische stress.

Onderzoeksresultaat

Er is veel meer spelgedrag gezien bij paarden die worden gelucht in paddocks dan bij paarden die in natuurlijke omstandigheden leven.  De gemeten stressindicatoren verschilden tussen speelse en niet-speelse paarden. De resultaten laten zien dat de speelse paarden meer aan chronische stress lijden dan niet-speelse paarden. De frequentie van het speelgedrag stond in verband met de score van chronische stress.

Onderzoeksmethode

Het gedrag van manege paarden in geobserveerd in de tijden dat ze in paddocks gelucht werden. Er zijn verschillende stress indicatoren gemeten wanneer de paarden in hun individuele stallen stonden.

Bron

Die Naturwissenschaften. 2012 Apr;99(4):291-302. Samenvatting te lezen op PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22402927

Comments are closed.