Stereotype paarden gaan niet beter om met slechte welzijnsfactoren dan niet-stereotype paarden.

Onderzoeksdoel

Onderzoeken of stereotype paarden beter omgaan met slechte omgevingsfactoren dan niet-stereotype paarden. Op basis van het cortisol gehalte.

Onderzoeksresultaat

Er was geen verschil te zien in de concentratie cortisol in het bloedplasma en in de ontlasting bij paarden met en zonder stereotype gedrag. Het stereotype gedrag voorspelde niet de cortisol concentraties. Stereotype paarden gaan niet beter om met slechte omgevingsfactoren, gebaseerd op hormoongehaltes.

Onderzoeksopzet

Er zijn twee groepen gedomesticeerde paarden onderzocht. De eerste groep bestond uit 55 paarden, de tweede uit 58 paarden. Beide groepen zijn gehouden in minder optimale condities (opsluiting en sociale isolatie). Bij de paarden is bloed afgenomen en ontlasting verzameld. Hierin zijn de cortisol gehaltes gemeten. Daarnaast zijn de paarden geobserveerd om het stereotype gedrag vast te stellen.

Bron

BMC Veterinary Research. Samenvatting beschikbaar via Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23289406

Comments are closed.