Verschil tussen individuele training en training in paren bij jonge paarden.

Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek is het uitzoeken of jonge paarden rustiger blijven en beter te trainen zijn wanneer de training niet individueel wordt begonnen maar met een maatje.

Onderzoeksresultaat

Er werden tijdens de eindtest tussen beide groepen jonge paarden geen significante verschillen gevonden. Wel was de hartslag bij de jonge paarden die in paren werden getraind lager. Blijkbaar moeten de paarden na de trainingsperiode in paren alsnog leren dat de training individueel verder gaat. Uiteindelijk is het trainen in paren dus weinig efficiƫnt.

Onderzoeksmethode

Er werden voor het onderzoek 32 jonge merries gebruikt. Deze werden gehuisvest in groepen van vier. Hierbij werden steeds twee paarden vanaf het begin individueel getraind. Bij de andere twee paarden werd begonnen met training in paren. Nadat ze dit rustig deden werd de training herhaald, maar dan individueel. Het onderzoek bestond uit drie stappen waarbij de afstand van de groep steeds werd vergroot. De eindtest bestond eruit dat het paard rustig alleen moet eten in een test ruimte. Het eetgedrag en de hartslag werden geobserveerd.

Bron

Equine Veterinairy Journal. 2011 Sep;43(5):580-4. Samenvatting te lezen via PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21496087

Comments are closed.