Veterinaire glucosemeters zijn nauwkeurig voor paarden en veulens

Onderzoeksdoel

Achterhalen of veterinaire glucosemeters accuraat en nauwkeurig genoeg zijn om bloedglucosemetingen in gezonde en zieke paarden en veulens te meten.Onderzoeksresultaat

In een recent onderzoek is gebleken dat de bloedglucoseconcentratie in paarden en veulens nauwkeurig is gemeten in vergelijking met de traditionele chemie-analysator. In 97% van de gevallen hebben de waarden die verkregen zijn met de glucosemeter geleid tot de juiste klinische beslissingen.

Glucosemeters zijn voordelig omdat:

  • Er een onmiddellijke waarde en dus soort behandeling uit komt
  • Er kan regelmatig worden getest, zonder nadelige gevolgen
  • De kosten dalen en het veel minder tijd kost in vergelijking met traditionele methoden
  • Ze weinig bloed vereisen
  • Ze makkelijk in gebruik zijn

Onderzoeksopzet / uitvoering

Hypoglykemie, hyperglykemie en glucose variabiliteit is een groot probleem in spoedeisende geneeskunde en wordt geassocieerd met morbiditeit en mortaliteit. Een accurate methode voor glucosebepaling is van belang voor dierenartsen, om een middel te geven  aan een paard of veulen als er sprake is van hyper- of hypoglykemie. Er zijn 100 monsters van paarden en pasgeboren veulens geanalyseerd. Omdat de glucosemeter nog niet geëvalueerd was in klinische onderzoeken, hebben de onderzoekers de resultaten van de glucosemeter vergeleken met de metingen van een standaard referentie plasma-chemie-analysator. De onderzoekers vinden dat paardenklinieken de instructies moeten volgen van de fabrikant, zodat er consistente en vergelijkbare resultaten worden verkregen tot klinische laboratorium bloedglucose metingen.

Extra informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door het Colorado State University onderzoeksteam onder leiding van Eileen Hackett, DVM, MS, Dipl. ACVS, Dipl. ACVECC.

Bron

Een abstract is te lezen op PubMed

Comments are closed.