Voorkomen van infecties bij veulens

Onderzoeksdoel

Hoe kun je het risico op infectieuze ziektes bij jonge veulens verkleinen? Is het een goed idee om pasgeboren veulens uit voorzorg antibiotica te geven?Onderzoeksresultaat

Er trad een infectieuze ziekte op bij 8,27% van de veulens. Het meest voorkomende was systemische ziekte met diarree (5,85%). Uit het onderzoek bleek geen significant verschil in de eerste 30 dagen tussen de veulens die wel of niet preventief antibiotica hadden gekregen. Het blijkt dus dat het geen effect heeft om drie dagen preventief antibiotica toe te dienen aan jonge veulens. Wel moet opgemerkt worden dan het geen steekproefsgewijs onderzoek was en dat er dus sterker bewijs mogelijk is voor dit onderzoek.

Onderzoeksopzet/uitvoering

Het onderzoek, dat uitgevoerd werd in Newmarket, vond plaats binnen één seizoen. Bij het onderzoek waren 992 veulens betrokken die afkomstig waren van 36 verschillende stoeterijen. De veulens waren bij geboorte allemaal gezond en werden de eerste 30 dagen van hun leven gevolgd.

Het wel of niet toedienen van preventieve antibiotica hing af van de dekhengst en van de betrokken dierenarts. Alle veulens van een hengst kregen dezelfde behandeling, dus of allemaal wel, of allemaal geen preventieve antibiotica. Tenzij een specifiek veulen beschouwd werd als een veulen met verhoogd risico. De veulens die preventief antibiotica kregen, kregen dit gedurende drie dagen.

Extra informatie

De onderzoekers  raadden aan om alleen veulens met een verhoogd risico, bijvoorbeeld door onvoldoende colostrum van een goede kwaliteit of bij een moeilijke bevalling, preventief antibiotica toe te dienen. Uit het onderzoek zijn drie  andere factoren gekomen die invloed hebben op de ziektekans. Deze factoren zijn:

  • Veulens met een gecompliceerde geboorte hebben een grotere kans om een ziekte op te lopen uit de categorie “totale infectieuze ziekten” of “totale infectieuze ziekte zonder diarree”
  • Veulens die colostrum krijgen via een maagtube hebben een verhoogde kans op ernstige diarree en op infectieuze ziektes.
  • Matige kwaliteit colostrum en een laag gehalte IgG (Immunoglobulines: antistoffen) veulens van 1 dag oud waren niet gerelateerd aan een verhoogde ziektekans.

Bron

Diseases in neonatal foals. Part 1: The 30 day incidence of disease and the effect of prophylactic antimicrobial drug treatment during the first three days post partum.

F.D. Wohlfender, F.E. Barrelet, M.G. Doherr, R. Straub, H.P. Meier. Equine Vet J (2009) 41, blz. 186-191.

Comments are closed.