Wordt stereotypegedrag veroorzaakt door arbeid?

Onderzoeksdoel

Zorgt het soort werk dat van paarden gevraagd wordt ervoor dat ze eerder stereotypegedrag ontwikkelen?Onderzoeksresultaat

Van de 76 geobserveerde paarden vertoonden er 65 minimaal 1 vorm van stereotypegedrag. In alle zes de groepen was het aantal paarden dat stereotypegedrag vertoonde vergelijkbaar. Echter de vorm van stereotypegedrag bleek gerelateerd aan de arbeid. De paarden uit de dressuurgroep en uit de hogeschool dressuur groep vertoonden het meest stereotypegedrag en tevens de meest erge vormen zoals kribbenbijten, luchtzuigen, headshaking en weven. In de groepen eventing, springen en manegewerk werd voornamelijk de stereotype gedraging likken en bijten waargenomen. Bij de voltige paarden werden de minst kwalijke vormen van stereotypegedrag waargenomen, zoals het spelen met de tong.

Onderzoeksopzet/uitvoering

Dr. M. Hausberger en haar collega van de universiteit Rennes hebben het gedrag van paarden geobserveerd en gerelateerd aan het werk dat ze deden. Er deden 76 Franse Saddlebred paarden mee aan het onderzoek. Deze zijn in zes groepen verdeeld. Iedere groep deed een ander soort arbeid. De arbeidsvormen waren: eventing, springen, dressuur, voltige, manegewerk of hogeschooldressuur. Alle paarden werkten een uur per dag en waren de overige 23 uur per dag in hun stal met een identieke verzorging.

Extra informatie

Dit onderzoek is het eerste onderzoek waaruit blijkt dat het werk dat een paard verricht de bron kan zijn van het ontwikkelen van stereotypegedrag. Volgens de onderzoekers zou de hoge en ernstigere vromen van stereotypegedrag bij de dressuur en hogeschool paarden komen door een hoger stresslevel veroorzaakt bij de training.

Bron

M. Hausberger, A. Gautier, V. Biquand, C. Lunel, .P J├ęgo. Plos One October 2009, Volume 4, Issue 10, e7625

Comments are closed.