Stress bij chippen en brandmerken

Onderzoeksdoel

Veroorzaakt het brandmerken meer pijn en stress bij paarden dan chippen?

Onderzoeksresultaat

Na het brandmerken vertoonden de paarden meer aversie dan na het chippen. De huid rondom het brandmerk is ook aanzienlijk gevoeliger in vergelijking met de huid rondom de microchip. Er was aanzienlijk meer warmte en zwelling. Verder was de hartslag zowel op het moment van het branden en chippen erg hoog maar gelijk na chippen daalde de hartslag terwijl deze bij het branden nog minstens 5 minuten na het branden erg hoog was.

Onderzoeksuitvoering

Zeven paarden werden geobserveerd tijdens het chippen en het brandmerken. De omstandigheden waren bij alle paarden hetzelfde. Ook werd er een situatie gecreëerd waarbij er niet gechipt of gebrand werd, zgn. placebo situatie. Elke procedure werd opgenomen op video en vier onderzoekers bekeken en analyseerden onafhankelijk van elkaar de reacties van de paarden. Verder werd de klinische toestand van paarden nauwlettend in de gaten gehouden gedurende de zeven dagen na de behandeling.

Extra info

In de Europese wetgeving staat dat alle paarden geïdentificeerd moeten worden. Brandmerken was jarenlang de manier om een paard te identificeren. Tegenwoordig gaat dat met de microchip of DNA onderzoek.

Bron

‘Evaluation of pain and inflammation associated with hot iron branding and microchip transponder injection in horses.’

C Lindegaard, Dorte Vaabengaard, MT Christophersen, CR Ekstøm, J Fjeldborg.

Comments are closed.